Betaalmethode

Voor alle bestellingen geldt dat deze in behandeling worden genomen zodra het verschuldigde bedrag is overgemaakt op rekeningnummer NL 85 INGB 0007 7642 13 t.n.v. Kwintz Webshops BV onder vermelding van uw ordernummer.  Veiligheidssignalisatie.nl is een handelsnaam van Kwintz Webshops BV